Firma

Forma własności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Grupa Mostostal Puławy S.A.

Kapitał zakładowy
3 467 500 zł

Zarząd
mgr inż. Andrzej Kozak - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

mgr inż. Paweł Chabros - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Przygotowania Produkcji

Zatrudnienie
240 osób

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy KRS Nr 0000033918

NIP
716-001-04-36

Regon
430320364

Bank
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr konta: 97 1020 3147 0000 8502 0105 6720

 • G4

  G4

 • G1

  G1

 • G2

  G2

 • G3

  G3

 • G5

  G5

 • G6

  G6

 • G7

  G7

 • G8

  G8

 • G9

  G9